Εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα και σχολική επιτυχία

12,00 €
Διαθέσιμο
SKU: ΕΒ124
ISBN
ISBN 13
978-618-5103-04-0
Σελίδες
236
Έτος Έκδοσης
2014
Εκδοτικός Οίκος
Βερέττα
Μήνας Έκδοσης
6
Τίτλος
Εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα και σχολική επιτυχία
 Πίσω στο: Εκδόσεις Βερέττας

 

Μάθηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο υποβαλλόμενος στην διαδικασία, μαθητής, αποκτά γνώσεις, δεξιότητες, πρακτικές  συμπεριφοράς και αξίες μέσα από την παράθεση εκπαιδευτικού υλικού και με την εφαρμογή γνωστικών διαδικασιών.  Η σχολική γνώση είναι το είδος της γνώσης που παρέχεται στους μαθητές μέσα από ποικίλες διαδικασίες, οι οποίες όμως είναι ενσωματωμένες στα σχολικά προγράμματα και εγχειρίδια. Η γνώση αυτή προέρχεται από την  επιστημονική και εμπειρικο-βιωματική γνώση  και  προκειμένου να γίνει πιο ενδιαφέρουσα για τους μαθητές αλλά και να είναι κατάλληλη για να διοχετευτεί στην σχολική εκπαίδευση, μετασχηματίζεται και εμπλουτίζεται.

 

            Η «Σχολική Αποτελεσματικότητα» αποτελεί μια προσέγγιση της επίδρασης της λειτουργίας του σχολείου στα υποκείμενα αλλά και της επίδοσής τους, ενώ η «Σχολική Ποιότητα» δίνει έμφαση, μεταξύ άλλων, πέρα από τον προσανατολισμό στην επίδοση, και στην ποιότητα της επαγγελματικής συνεργασίας του διδακτικού προσωπικού, την παιδαγωγική ηγεσία, την ποιότητα των Αναλυτικών Προγραμμάτων, τη μαθησιακή ατμόσφαιρα και τέλος την αξιολόγηση.

 

            Αποτελεσματικό σχολείο θεωρείται  εκείνο το οποίο τεχνικά επιτυγχάνει να αυξήσει την επίδοση των μαθητών του, γεγονός που διαπιστώνεται βάσει τυπικών και κοινών διαγωνισμάτων. Αντιθέτως, ως επιτυχημένο σχολείο θεωρείται εκείνο το οποίο ανταποκρίνεται σε ό,τι απαιτεί από αυτό το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και στην  προσπάθεια συνεργασίας των θεωριών σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης δημιουργήθηκε  το λεγόμενο «ευφυές σχολείο».